Spellingoefenen.nl: Spelling oefenen voor groep 3,4,5,6,7 en 8
Taaloefenen.nl: Taal oefenen voor groep 3,4,5,6,7 en 8 Sommenoefenen.nl: Sommen oefenen voor groep 3,4,5,6,7 en 8 Redactiesommen.nl: Cito rekenen met verhaaltjessommen


Handige tips voor kinderen om te oefenen voor een dictee

Terug naar blog

Een dictee kan voor veel kinderen een uitdagende ervaring zijn, maar met de juiste oefenstrategieën kunnen ze hun spellingvaardigheden aanzienlijk verbeteren. In dit artikel vind je dan ook enkele handige tips die kinderen kunnen helpen zich goed voor te bereiden op een dictee en zelfverzekerder te zijn tijdens toetsen.

Actief lezen

Lezen is een van de beste manieren om spelling te verbeteren. Laat kinderen niet alleen passief lezen, maar stimuleer hen ook actief betrokken te zijn bij de tekst. Vraag hen om moeilijke woorden te onderstrepen of aantekeningen te maken over de spellingregels die ze tegenkomen.

Leuke spellen

Maak leren leuk door spelling in spelvorm te gieten. Er zijn veel educatieve apps en spellen beschikbaar die kinderen kunnen helpen hun spelling op een interactieve en boeiende manier te verbeteren. Denk aan Scrabble, woordzoekers of online spellen met spellingoefeningen.

Flashcards gebruiken

Maak flashcards met moeilijke woorden en hun betekenis. Laat kinderen regelmatig door deze kaarten bladeren en quiz ze om de spelling en betekenis van de woorden te versterken.

Inspanningen belonen

Moedig kinderen aan door hun inspanningen te belonen met bijvoorbeeld een bezoek aan een speelgoedwinkel. Positieve bekrachtiging kan variëren van een simpele waardering tot kleine beloningen wanneer ze moeilijke woorden correct spellen.

Dagelijkse woordenschatopbouw

Een sterke woordenschat legt de basis voor succesvol spellen. Moedig kinderen aan om dagelijks nieuwe woorden te leren. Dit kan gebeuren tijdens het lezen, waarbij ze nieuwe woorden markeren, de betekenis opzoeken en proberen ze in zinnen te gebruiken.

Woordfamilies en klankgroepen

Help kinderen bij het identificeren van patronen in woorden. Leer ze over woordfamilies en klankgroepen. Dit stelt hen in staat om soortgelijke woorden gemakkelijker te onthouden en toe te passen bij het spellen.

Thuis oefenen

Simuleer de omstandigheden van een dictee thuis. Geef kinderen regelmatig de mogelijkheid om dictees te maken, zodat ze wennen aan het ritme en de druk van een echte toets. Bespreek na afloop de fouten en werk samen aan verbetering.

Spellingsregels begrijpen

Zorg ervoor dat kinderen de basisprincipes van spellingregels begrijpen. Leer hen over klank- en spellingpatronen, regelmatige en onregelmatige werkwoorden en andere taalregels. Het begrijpen van de regels helpt bij het correct spellen van woorden. 

Door consistent en op een interactieve manier te oefenen, kunnen kinderen hun spellingvaardigheden verbeteren en met meer zelfvertrouwen deelnemen aan dictees en andere schrijftaken. Het sleutelwoord is oefenen, en met de juiste aanpak kunnen kinderen dit als een boeiende en lonende activiteit ervaren.

Terug naar blog